Venezia: 13 November
Firenze: 14 November

Roma: 20 November
Napoli: 21 November

Bari: 27 November 
Palermo: 28 November